วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เดอะท็อปซีเคร็ต


ชื่อหนังสือ:      เดอะท็อปซีเคร็ต
ผู้เขียน:            ทันตแพทย์สม สุจีรา
ประเภท:          พ็อคเก็ตบุ๊ค
หมวดหมู่:        จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
จำนวนหน้า:    269 หน้า
คำนำปกหน้า: สุดยอดความลับที่นำมาใช้ได้จริง อธิบายกระบวนการทำงาน วิธีปฏิบัติ และ "การสร้างภาพแห่งความรู้สึก" ที่จะทำให้คุณสมหวังทุกความปรารถนา

ผู้เขียน เป็นทันตแพทย์ ที่จบปริญญาโทด้านจิตวิทยา อีกทั้งได้ปฏิบัติธรรมจนพบความมหัศจรรย์ทางจิตที่ทำให้สามารถเข้าใจกลใจอันเป็นธรรมชาติ และ ประสานเข้ากับหลักการในหนังสือเรื่อง เดอะซีเคร็ต นำมาอธิบายขยายความโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ พุทธศาสนา เข้ามาช่วยอธิบาย ซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างสอดคล้อง และมีเหตุผล อีกทั้งยังสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างดี หากใครได้อ่าน เดอะซีเคร็ต แล้ว หนังสือเรื่อง เดอะท็อปซีเคร็ต นี้ ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ไม่ควรพลาด เพราะจะนำมาซึ่งการนำความรู้จาก เดอะซีเคร็ต ที่กล่าวถึงกฏแห่งแรงดึงดูด มาใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการอธิบายทั้งมุมของวิทยาศาสตร์ และ จิตวิทยาศาสนา ร่วมกัน

ยอดพิมพ์ 100,000 เล่ม ภายใน 2 เดือน เป็นเครื่องยืนยันถึงการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้อ่านที่มีการบอกต่อๆกันไป แต่ใครจะได้รับอานิสงของความรู้จากหนังสือนั้น อยู่ที่ความเชื่อ วิธีการ และ การนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ผมเอง ได้นำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ ร่วมกับ เดอะซีเคร็ท ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พบว่าความปรารถนาหลายประการสามารถเป็นความจริงได้โดยไม่ยาก จึงอยากแนะนำให้ผู้อื่นได้พบกับสิ่งดีๆเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น